סביבה לגיל הרך

מערכת החושים –  תפקידה לקלוט מידע על העולם. הסביבה תכלול הזדמנויות להתנסות ולפתח את החושים.

תנועה – מרחב ומתקנים לתרגול ספונטני של תנועה גדולה ותנועה עדינה..*

* התפתחות קוגניטיבית – הבנתו של הילד את מציאותו, מתפתחת תוך חקירה של חפצים ואנשים בסביבתו, הבנת חוקי טבע (סיבה ותוצאה, קביעות אובייקט, הכללה, פתרון בעיות ועוד). הסביבה תכלול אמצעים המאפשרים לילד לחקור באופן עצמאי ומהנה את חוקי הטבע.

* התפתחות שפה – אינטראקציות עם בני גילו ומבוגרים, מפתחות שפה ותקשורת.

* סדר ואירגון – ילד מתפתח תחילה ע'י ספיגה ספונטאנית של רשמים. בשלב הבא, הוא הופך אותם למושגים, שומר אותם בזיכרונו ומשתמש בהם בחשיבה, דיבור או פעולה.

התפתחות רגשית וחברתית – לדאוג לסביבה המספקת לילדים משחקים ופעילויות המפתחים הרגשת בטחון ועצמאות, דימוי עצמי חיובי ותחושת אמון בסיסית באנשים ובעולם הסובב אותם:

א.התחום החברתי – הזדמנויות לפתח יחסים עם ילדים אחרים, לדבר ולהקשיב, לתת ולקבל, לוותר ולעמוד על שלו, לשתף, להתבטא במגוון "שפות" וכד'. מיעוט אביזרים, צפיפות יתר – גורמים לחיכוכים ומריבות. אי- סדר מעורר התנהגות לא מאוזנת.

קביעות – סביבה צפויה ומוכרת נותנת לילד תחושת בטחון..ב

ג. מוגנות רגשית – ילדים זקוקים להתקשרות בטוחה ואמון בסיסי. חויות אלו נרכשות כאשר ההורים והמחנכים משתפים פעולה, נענים למצוקותיו של הילד ופנויים אליו רגשית..

ד. גבולות- מסר ברור לגבי מותר ואסור. גבולות, התמצאות, והקניית הרגלים.  סביבה לא מאורגנת מעבירה מסר מבלבל וגורמת למחנכת להרבות באיסורים והגבלות.

ה. עצמאות ואחריות  הסביבה תאפשר לילד ליזום פעילויות באופן עצמאי, לקחת אחריות . לדוגמא, להגיע בעצמו לחלק מהמשחקים והצעצועים, להחזיר דברים למקום, לתת לילד תפקיד וכד'..

ו. אבחנות – יצירת סביבה המאפשרת להבחין בדבר והיפוכו. (למשל חוקי החצר שונים מחוקי פנים הגן).

ז. אביזרים חדשים לפינות,  וגיוון חומרי ההתנסות רק מדי פעם. למשל, צבע זהב לפינת גואש לכבוד חנוכה. חידושים רבים יהפכו את המחקר של הילד לשעשוע שטחי.

ח. ייחודיות  – לרשום את שמו של הילד על גב הציור שלו… לארגן מקום לחפצים אישיים וכד'.

עבור ילד צעיר – להיות בוגר משמע להיות עצמאי ולהדמות לגדול ממנו.

חצר מאפשרת לילד לחקור את המציאות, באמצעות חפצים של מבוגרים – בכך היא  עונה הן על הצורך לגדול וללמוד באופן עצמאי והן על הרצון להדמות למבוגר הטבוע בילד. (ילדים צעירים יעדיפו לחקור חפצי מבוגרים על פני צעצועי הפלסטיק הנמכרים בחנויות